Omöjlig att förvränga

2810 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (´azza wa djall) skrattar åt Sina slavars hopplöshet medan Hans ändring är nära till hands.” Abû Razîn sade: ”Skrattar Herren (´azza wa djall)?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”

Rapporterad av at-Tayâlisî i ”al-Musnad”1.

Berättarkedjan är svag. Alla dess återberättare är pålitliga och Muslims män frånsett Wakî´ bin ´Udus…

Ibn Hibbân har rapporterat en annan hadîth från honom via Abû Razîn och den handlar om beskådningen av Allâh2. Den här hadîthen har han däremot inte tagit med. Det är konstigt. Därmed har han avvikit från de andra fastän den uppfyller hans villkor. Jag fruktar att anledningen till det är att hadîthen fastställer Allâhs (ta´âlâ) skratt så uttryckligt att den är omöjlig att förvränga. Det gjorde han till exempel med hadîthen:

”Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer. En av dem dödar den andre och båda två träder in i paradiset.”3

Jag har sett hur tillgjort och fult han har förvrängt den och på så sätt avvikit från Salafs metodik som bekräftade Allâhs egenskaper och rentvådde Honom från brister. Du kan läsa hans ord i hans ”as-Sahîh”4.

11092.

2Se ”Dhilâl-ul-Djannah” (459).

3al-Bukhârî (2826), Muslim (1890), Ibn Mâdjah (191) m fl.

44647.