Omgift kvinna vill återvända till den förste maken

Fråga: En man vill gifta sig med en kvinna och gör det också. Efter ett tag får han reda på att hon vill återvända till sin förste make varför han skiljer sig från henne. Får hon återvända?

Svar: Han skilde sig från henne frivilligt. Varför skulle hon inte kunna gifta om sig med den förste maken? Han har inte tvingats till skilsmässa. Han skilde sig från henne frivilligt efter att inte ha velat ha henne längre.