Omedgörligt förhållande

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

as-Sunnah (4/14)

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

Jag frågade Ahmad om islam och tron. Han svarade: ”Tron är tal och handling. Islam är bekräftelse.”

Jag frågade honom om man kan säga att man är muslim om man gör det som nämns i Djibrîls hadîth om islam. Han svarade ja. Då sade en person: ”De som inte gör det som står i Djibrîls hadîth är också muslimer.” Då sade Ahmad: ”Denne förhåller sig omedgörligt till hadîthen.”