Omedelbar begravning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Fråga: Om en man dör efter Dhuhr. Får man skjuta upp på begravningsbönen så att den bes efter ´Asr så att folk hinner komma? Eller ska man påskynda processen utmed de kända bevisen?

Svar: Man ska påskynda processen. Det är inte tillåtet att avsiktligt sinka en begravning. Hadîthen säger:

”Påskynda begravningen. Om personen var rättfärdig, så är det bra och då lämnar ni över honom till det, och om han inte var det, så är det ont och då skall ni ta bort honom från era halsar.”1

1al-Bukhârî (1315) och Muslim (944).