Om vi tiger om falskheten sprids den

Fråga: Den senaste tiden har det dykt upp en mycket konstig Hizbiyyah. När någon varnas för grupper sägs det till dem att inte tala om dessa frågor och att det är slöseri med tid. Vad råder ni dem?

Svar: Jag råder dem det jag talade om innan, nämligen att göra allt för att släcka meningsskiljaktigheterna helt och fullt. Skona er det som splittrar bröderna och sägs vara förbjudet, innovation eller något annat.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade att Sunnah kan utelämnas ibland om det är för att uppnå en större fördel, nämligen enighet. Därför skall ni, bröder, forska. Om det är rekommendationer låter ni dem vara. Varför rev inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Ka´bah och renoverade den från Ibrâhîms grunder? För att ena människorna så att ingen prövning skulle uppstå. Att renovera Ka´bah var föreskrivet, korrekt och rekommenderat. Trots det lät Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bli att göra det för att kväva prövningen.

Det finns frågor som inte är rekommenderade eller obligatoriska. De nämns inte i Qur’ânen och Sunnah. Det finns frågor som splittrar ungdomarna. Dessa frågor är obligatoriska att lämna. Det är förbjudet att gå in i dem. Varför det? Därför att de splittrar och splittring är förbjuden. Det är obligatoriskt att lämna allt som splittrar.

Beträffande grupperna som besitter innovationer råder det samstämmighet om att det är obligatoriskt och kamp att varna för dem. Det finns grupper som är Sûfiyyah, Râfidhah, Khawâridj och Murdji’ah. Det finns innovationer som Salaf bekämpade och varnade för. Det är obligatoriskt att råda och varna för dem. Det är Salafs metodik. Vi stoppar den som vill här. Beviset för det är Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik som han tillskriver sig. Om grupperna är av denna sort är det obligatoriskt att varna för dem. Det är inte tillåtet att tiga. Om vi tiger om falskheten sprids den. Vi råder ungdomarna och varnar dem för alla mytologier och innovationer som Allâh har filtrerat med Salafs metodik och Salafiyyah.

Vi var med om att detta land var tomt på mytologier och innovationer. Allt var till synes Sunnah. Nu känns Sunnah främmande. Nu sägs det exempelvis att korta kläder är skräckinjagande. Bröder! Det får inte vara så. Vi skall uppmuntra alla ungdomar att bli praktiserande och hylla dem för det.