Om vi fastar 28 dagar…

Från ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz till den ädle brodern och al-Azhars Shaykh Djâd-ul-Haqq ´Alî Djâd-ul-Haqq – må Allâh vägleda honom till allt Han älskar och behagas av.

Jag har fått en bilaga vari ni fördömer en nyhetstidning för att ha skrivit att den som fastar Ramadhân 28 dagar på grund av felaktig bestämmelse av månaden skall ta igen den missade dagen.

Jag kan berätta för er att jag förvånas över ert fördömande med tanke på er kunskap och förträfflighet och att ett liknande fenomen inte skall vara dolt för er. Det har rapporterats autentiska och mångfaldiga hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att en månad inte kan vara kortare än 29 dagar. När det är bekräftat via föreskrivna bevis att en ny månad har gått in efter att muslimerna har fastat 28 dagar, betyder det förstås att de inte fastade den första dagen av Ramadhân. Till följd därav är de skyldiga att ta igen den missade dagen. Ty det är omöjligt att en månad är 28 dagar. Den är antingen 29 eller 30 dagar.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade att det hände på ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) tid att de fastade 28 dagar. Sålunda befallde han dem att ta igen dagen som de missade så att de fullbordade 29 dagar.

Jag hoppas att ni underrättar tidningen om att den hade rätt om det är så att ni har sagt rena motsatsen. Ni vet att folk litar på er och påverkas av er och att ett stort antal människor kommer att följa ert utslag och förlita sig på det.