Om vi båda är tysta

393 – Muhammad bin Bundâr as-Sabbâk al-Djurdjânî Abû Bakr. En av återberättarna från Imâm Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal.

Abû ´Abdillâh Muhammad bin al-Husayn bin Sikkînah underrättade oss via tillstånd: Abûl-Fath bin Abîl-Fawâris underrättade oss: ´Alî bin Ahmad an-Nâqid berättade för oss: Abû Bakr Muhammad bin Dâwûd an-Naysâbûrî berättade för oss: Abûl-Fadhl Ahmad bin ´Abdillâh bin Salamah an-Naysâbûrî berättade för oss: Jag hörde Muhammad bin Bundâr as-Sabbâk al-Djurdjânî säga:

”Jag sade till Ahmad bin Hanbal (radhiya Allâhu ´anh): ”Jag tycker att det är svårt att säga att en person är svag och en annan är lögnare.” Ahmad sade: ”Om du är tyst och jag är tyst, när skall då den okunnige skilja mellan friskt och sjukt?”