Om syftet är kallelse till islam

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 189

920 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om det är tillåtet att besöka sjuka judar och nasaréer. Han svarade:

”Ja, om syftet är att kalla dem till islam.”