Om Sa´d berättar något om profeten så skall du inte fråga någon annan om det

al-Bukhârî sade:

202 – Asbagh bin al-Faradj al-Misrî berättade för oss, från Ibn Wahb: ´Amr bin al-Hârith berättade för mig: Abûn-Nadhr berättade för mig, från Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân, från ´Abdullâh bin ´Umar, från Sa´d bin Abî Waqqâs som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strök på sina läderstrumpor. ´Abdullâh bin ´Umar frågade ´Umar om det varefter han svarade:

”Det stämmer. Om Sa´d berättar något om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så skall du inte fråga någon annan om det.”

´Umars (radhiya Allâhu ´anh) ord är en rekommendation till Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh) och även ett bevis för att religiösa rapporteringar som återberättas av en enda återberättare –خبر الواحد – skall accepteras utan hänsyn till att den handlar om trosläran, början på en månad, ingången av en tid och dylikt.