Om Rabî´ al-Madkhalî är Murdji’î så är även Mâlik och ash-Shâfi´î Murdji’ah

7 – Om Shaykh Rabî´ inte gör Takfîr på den som inte ber förrän han förnekar bönens plikt, så har även Mâlik och ash-Shâfi´î inklusive Ahmad, enligt en utsago, den åsikten. Kan al-Ghaythî säga att dessa tre också är Murdji’ah?

Det jag vet om Shaykh Rabî´ är att han tillhör Ahl-us-Sunnah. Hans syn på tron är Ahl-us-Sunnahs syn på tron: hjärtats troslära, tungans tal och kroppsdelarnas handlingar. Den stiger med goda handlingar och sjunker med dåliga handlingar. Hadîthen om medlingen bevisar det. Hadîtherna om medlingen och gången över Vägen bevisar att människornas tro varierar. Den som har en fullkomlig tro, får säkerhet och vägledning i de båda liven och inträder paradiset utan straff. Den som har en ofullkomlig tro straffas eventuellt i helvetet för att till sist hamna i paradiset.