Om profetens grav tas ut ur moskén

Fråga: Vad är problemet om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav tas ut ur Haram?

Svar: I så fall hade prövningen blivit än större. Då hade folk samlats kring den och begett sig till den. Den skall vara som den är och bevaras där den är.