Om profeten hade haft en riktigt nära vän

Ibn Mâdjah sade:

93 – ´Alî bin Muhammad berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från ´Abdullâh bin Murrah, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh som sade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag avsvär mig från varje nära väns nära vänskap. Om jag hade haft en nära vän, skulle jag ha haft Abû Bakr som en nära vän. Er vän är sannerligen Allâhs nära vän.”

Wakî´ sade:

”Det vill säga han själv.”

Jag avsvär mig från varje nära väns… – Det vill säga från var och en som påstår att jag är hans nära vän. Detta omfattar naturligtvis inte Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och därför är det inte heller lönt att nämna det undantaget.

… nära vänskap – En vänskap och kärlek som tar sin plats i den älskandes personens hjärta och får honom att avslöja sina hemligheter för den älskade.

Om jag hade haft en nära vän, skulle jag ha haft Abû Bakr som en nära vän – Enligt den första betydelsen betyder hadîthen:

”Om jag hade haft en vän bland skapelserna så att hans kärlek tar plats i mitt hjärta och mitt innersta så att han får reda på mina hemligheter, skulle jag ha haft Abû Bakr som den vännen. Men den ende jag älskar på det sättet är Allâh.”

Den andra betydelsen är:

”Om jag hade haft en vän som jag förlitar mig på och beror på när jag behöver något, skulle jag ha haft Abû Bakr som den vännen. Men den ende jag förlitar mig på och beror på är Allâh.”