Om parfym hamnar på en Muhrims kläder

Publicerad: 2010-11-02
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân
Källa: https://af.org.sa/page.php?pg=fatwa_desc&f_id=1019

 

Fråga: Måste man tvätta sin Ihrâm om parfymen börjar rinna och hamnar på den?

Svar: Ja. Det är obligatoriskt att tvätta kläderna som drabbas av parfym. Det är allt han är ålagd.