Om obegränsade skägg hade varit föreskrivna

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (892)

De lärde brukar säga att om en handling hade varit god, skulle de första generationerna redan ha utfört den. Det baseras på hadîthen:

”Inget för er närmare Allâh utan att jag har påbjudit er det, och ingenting avlägsnar er från Allâh och närmar er Elden utan att jag har förbjudit er det.”

Om vi vill närma oss vår Herre genom att låta skäggen växa obegränsat, måste våra förfäder ha velat närma sig Honom med samma sak. Dels var de kunnigare om vår Herres föreskrift än vad vi är, dels var de gudfruktigare än vad vi är. Ingen muslim betvivlar dessa två sanningar, inte ens innovatörer – men de väljer att vara omedgörliga, debattera och följa sina lustar.

Fråga: Så det räcker inte att bara hitta en hadîth hos al-Bukhârî eller Muslim och praktisera den – därtill måste man se hur följeslagarna förstod och tolkade den?

Svar: Korrekt.

Fråga: Om en innovatör framför sin innovation, ska man då avvisa honom med en hadîth eller med Salafs praxis?

Svar: Med båda två.