Om någon av er nyser

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/149-150)

196 – Min fader berättade för mig: Muhammad bin Dja´far och Hadjdjâdj underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Muhammad bin Abî Laylâ, från sin broder ´Îsâ, från Abû Ayyûb som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om någon av er nyser skall han säga:

الْحَمْدُ للهِ عَلى كُلِّ حَال

”Lov och pris tillkommer Allâh i alla fall.”

Den som svarar honom ska säga:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Då ska han säga:

يَهْدِيكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

”Må Allâh vägleda er och förbättra ert tillstånd.”