Om makthavaren försvarar gravdyrkarna

Fråga: Hur skall vi göra i vårt land vari gravar dyrkas på olika sätt och vis? Skall vi gå till gravarna och tala med människorna där med tanke på att vi kan få problem med makthavaren som försvarar dem?

Svar: Lär människorna nyttig kunskap i moskéerna. Tala i moskéerna, ge tillrättavisningar och råd. Gå igenom lektioner. Lär människorna i moskéerna. Den som accepterar era råd kan ni även råda utanför moskén.