Om kvinnan får längre skägg än mannen

Publicerad: 2010-05-16
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (160)

 

Fråga: Vissa kvinnor får skäggväxt…

Svar: Det är inte tillåtet att ta bort det.

Fråga: Även om det är långt?

Svar: Även om det är längre än ditt skägg om du nu har något.