Om Khawâridjs motståndare bara visste vilken belöning de får

´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”De tränger igenom islam liksom pilen tränger igenom bytet.” Om soldaterna hade vetat vad deras profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att de skall få, skulle de förlitat sig på det och slutat handla.”

Det vill säga om de krigar mot Khawâridj och får den väldiga belöningen, så kommer de kanske att slarva med goda handlingar eftersom de redan har fått en väldig belöning som Allâh har lovat dem via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det betyder att de får en så stor belöning att det finns risk att de slarvar med goda handlingar därför att de redan har gjort något som belönas väldigt stort hos Allâh (´azza wa djall).