Om inte profeten och Djibrîl begrep Qur’ânen…

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 30-31

Poängen är upplysning om osunda dogmers fundament som har fordrat avvikelse från kunskap om och tro på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. För om inte sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begrep Qur’ânen som uppenbarades för honom, och om inte Djibrîl begrep de övriga uppenbarelserna, kan Qur’ânen inte anses utgöra någon vägledning eller något klargörande för människorna.

Lägg till det att de till och med dementerar all sorts rationalism. Enligt dem saknade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och samfundet både rationell och uppenbarad vetskap om Allâh (´azza wa djall). Med det sagt har de mycket gemensamt med ateisterna. Samtliga förfelar när de beskyller sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salaf för okunnighet.