Om imamen är innovatör

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/359)

511 – Jag frågade min fader om en man som bor granne med en gammal moské men som han inte vill be i. Får han be i en annan moské som inte är gammal? Han svarade:

Om imamen är innovatör, föraktar jag att han ber i den. I så fall föredrar jag att han ber i en annan moské.”