Om hunden slickar på ens kläder

Publicerad: 2010-07-13
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (1/102)

 

Om orenhet från hunden kommer på någonting annat än köksredskap, skall även det tvättas sju gånger.

Exempel på det är att en hund slickar på dina kläder eller ditt smalben. I detta fall skall det tvättas sju gånger varav den första gången sker med sand. Men om  föremålet skadas av sand, använder man någonting annat. Det finns nämligen ingen skillnad mellan köksredskap och andra ting.