Om hunden slickar en människas kropp eller kläder

Fråga: Hur tvättar människan sin kropp och sina kläder om en hund slickar på henne?

Svar: Hon skall tvätta det slickade sju gånger.