Om Hizbiyyûn kallar till möten och välgörenhet

Likaså hatar vi Hizbiyyah som har splittrat muslimerna. Vi vet att de är lurendrejare. Hur mycket luras inte al-Ikhwân al-Muslimûn? De säger att de vill ha ett islamiskt land. Hur många av deras avvikelser från islam har jag inte berättat för er? Vissa bröder berättade för mig hur de valde en kristen person i en amerikansk delstat.

Det jag vill säga er är att ni skall söka och lära er nyttig kunskap. Kasta inte bort er tid på dispyter. at-Tirmidhî rapporterade i sin ”al-Djâmi´” via Abû Umâmah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Inget folk har farit vilse efter att ha varit väglett förrän de började disputera.”

Därefter läste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp Allâhs (ta´âlâ) ord:

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

”Men de nämner honom bara för att få till stånd en diskussion. Ja, de är människor som finner nöje i diskussioner [för deras egen skull]!”1

Se därför till att söka nyttig kunskap. Om al-Ikhwân al-Muslimûn kallar er till ett möte skall ni ursäkta er och lovprisa Allâh för att ha skonat er det som Han har prövat dem med. Om de ber er skänka välgörenhet säger ni att ni själva vet var ni skall spendera pengarna. Med dessa pengar bygger de väldiga byggnader i San´â’. Detsamma gäller människorna från organisationerna al-Hikmah och al-Ihsân. Detsamma gäller Surûriyyah. Var på er vakt och akta er för människor som fanatiskt följer rättsskolorna och Hizbiyyûn och sök istället nyttig kunskap.

1 43:58