Om hand hade betytt gåva

Om ni nu skall tolka Allâhs hand i form av Hans gåva, är det då korrekt att säga att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”På Domedagen skall Allâh vika himlarna i Sin högra hand.”

betyder att Han skall vika dem i Sin högra gåva?

Eller att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”På Domedagen kommer de rättvisa att vara på predikstolar av ljus till höger om den Nåderikes (´azza wa djall) högra hand och båda Hans händer är högra.”

betyder att båda Hans gåvor är högra? Det är så vidrigt och vilseledande det bara kan bli. Därtill är tolkningen även skrattretande och gäckande. Ingen icke-arab eller arab har sagt så innan er.

Eller att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Välgörenheten hamnar i Allâhs händer innan den hamnar i tiggarens händer.”

betyder att den hamnar i Allâhs gåvor?

Eller att Abû Bakrs ord:

”Allâh skapade Sin skapelse i Sin näve.”

betyder att Han skapade Sin skapelse i Sin gåva och att Han sade till dem i den högra gåvan ”Inträd paradiset” och till dem i den andra gåvan ”Inträd helvetet”?

Eller att Ibn ´Umars ord:

”Allâh har skapat fyra saker med Sin hand och till allting annat har Han sagt ”Var!” och det är.”

betyder att fyra saker skapades med Allâhs gåva och uppehälle medan allting annat skapades utan Hans gåva och uppehälle?

al-Marîsî! Du vet att dessa tolkningar är uppochnedvända, helt orimliga och endast accepterade av okunniga människor.