Om Haddâdiyyah hade respekterat Salaf

Titta hur Haddâdiyyah (däribland denna lögnare1) bekämpar mig, anklagar mig för Irdjâ’ och hittar på att jag exkluderar handlingar från tron. Det kan du bland annat se den här dåren göra.

Om jag råder dem att hålla fast vid Salafs definitioner av tron, uppmuntrar dem till den, klargör för dem att det tillhör Salafs principer att förhindra allt som leder till förbud och förklarar för dem att deras begrepp ”Djins-ul-´Amal” leder till fördärv, kommer de inte att godta något av det. Istället kommer de att vidhålla vid det begreppet bara för att sprida prövningar och se ned på Salafs metodik om att förhindra allt som leder till förbud och deras definition av tron.

Om de hade respekterat Salaf och deras metodik och hållit fast vid deras slutsatser, skulle de varken hållit fast vid begreppet ”Djins-ul-´Amal” eller vidhållit sitt eget tillägg som de har gjort till ett villkor som måste tas med, nämligen:

Tron sjunker till dess att inget av den återstår.”

När Haddâdiyyah insisterade med begreppet ”Djins-ul-´Amal” (och på så sätt rättade sig efter Takfîriyyûn) och när deras ledare Fâlih al-Harbî gjorde begreppet till en pelare i definitionen av tron, blev jag tvungen att avvisa honom för det som varken sades eller gjordes av Salaf.

1Fawzî al-Bahraynî.