Om gudsfruktan verkligen ligger i bröstet

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 354

När osanningsenliga syndare fördöms för sina synder, pekar de på sina bröst och säger: ”Gudsfruktan ligger här.” Hur avvisar man ett sådant motargument? Vi säger att om det verkligen finns gudsfruktan i ditt bröst finns det också gudsfruktan i dina kroppsdelar. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

I kroppen finns en köttbit; om den är sund är resten av kroppen också sund, och om den är osund är resten av kroppen också osund. Det är helt visst hjärtat.”1

1al-Bukhârî (52) och Muslim (1599).