Om gravarna ligger bredvid moskén

Fråga: I vissa muslimska länder ser vi hur Sûfiyyah ber i moskéer som ligger nära gravar eller en Shaykhs relik. När de fördöms för det säger de att moskén är långt från begravningsplatsen. Många av dem har inget bevis för denna handling och säger att moskén är separerad från reliken, det vill säga att det finns ett avstånd mellan dem. Är bönen giltig i en sådan moské?

Svar: Om moskén inte befinner sig på en begravningsplats och om den inte rymmer en grav, så är bönen giltig i den.

Fråga: Den ligger bredvid den och är inte heller långt borta från den.

Svar: Även om den ligger bredvid begravningsplatsen. Så länge begravningsplatsen inte ligger framför moskén, utan till höger eller till vänster om den, så är det inga problem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jorden har gjorts för mig till en böneplats och rening.”

Däremot är bönen ogiltig om moskén är byggd på en grav. Och om en person har begravts i moskén blir det obligatoriskt att gräva upp liket och begrava det med alla andra människor.