Om föräldrarna ropar på den bedjande

Publicerad: 2010-08-18
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: ash-Sharh al-Mumti´ (6/487-488)

 

Sålunda anser vi att en person som förrättar en frivillig bön inte skall avbryta den om det inte finns någon giltig anledning. Anses det vara en giltig anledning om ens moder ropar på en under tiden man förrättar bönen? Frågan har ett detaljerat svar:

Om modern inte vill att han skall avbryta bönen och det inte påverkar henne och hon inte tar illa upp, skall han inte avbryta den. Ty om han skulle göra det och säga till sin moder att han avbröt bönen på grund av henne, hade hon undrat varför han gjorde det.

Men om hon inte ursäktar honom i detta fall – det finns föräldrar som inte gör det – anser vi att han skall avbryta bönen.