Om en kvinnas hår råkar synas under bönen

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (22/123)

 

Fråga: Nollställs kvinnans bön i fall något av hennes hår skulle synas?

Svar: Om det är lite hår, eller lite av kroppen, som råkar synas, åläggs hon inte att ta om bönen. Denna åsikt har de flesta lärda och däribland Abû Hanîfah och Ahmad.

Om det däremot är mycket som syns, tar hon om bönen under dess tid. Denna åsikt har majoriteten lärda som de fyra imamerna och andra och Allâh vet bättre.