Om du vill ha en frisk kropp

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Kitâb-ul-Djû´, sid. 99-100

148 – Salamah bin Shabîb berättade för mig: Sahl bin ´Âsim berättade för oss, från Silm bin Maymûn al-Khawwâs: Jag hörde ´Abdul-´Azîz bin Muslim säga: Jag hörde Sufyân ath-Thawrî säga:

“Ät vad du vill men drick inte. Du kommer inte att bli sömnig så länge du inte dricker.”

149 – ´Awn bin Ibrâhîm berättade för mig: Ahmad bin Abîl-Hawârî berättade för mig: Jag hörde Abû Sulaymân säga:

“Från magsäcken går två ådror till ögonen; om magsäcken är tung sluts ögonen och om magsäcken är lätt öppnas ögonen.”

150 – Muhammad bin Idrîs berättade för mig: ´Amr bin Aslam berättade för oss, från Silm bin Maymûn al-Khawwâs: ´Uthmân bin Zâ’idah berättade för mig:

“Sufyân ath-Thawrî skrev till mig: “Om du vill ha en frisk kropp och sova lite ska du äta lite.”