Om du träffar en innovatör på vägen

121 – Yûsuf bin Asbât:

”Att titta på en innovatör släcker sanningens ljus i ens hjärta.”

122 – Bishr bin al-Hârith sade:

”Om du skulle råka ta samma väg som en innovatör så skall du blunda innan du kommer fram till honom.”

123 – Abûl-´Abbâs al-Khattâb sade:

”Om du går ut hemifrån och en innovatör träffar dig så skall du återvända hem; det finns djävlar runtom honom.”

124 – Muslim bin Yasâr sade:

”Jag varnar er för debatter. Det är då den lärdes okunnighet kommer fram och det är då som Satan letar efter misstag.”

125 – al-Hasan sade:

”Innovatören får varken sin fasta, bön, vallfärd, ´umrah, välgörenhet, kamp eller någonting annat accepterat.”

126 – az-Zuhrî sade:

”Räddningen ligger i fasthållningen vid Sunnah. Kunskapen tas bort snabbt. Kunskapen bidrar med stabil religion och stabilt liv. Allt det försvinner när de lärda försvinner.”

127 – ´Umar bin ´Abdil-´Azîz (rahimahullâh) sade:

”Den som utsätter sin religion för dispyter kommer att förändras ofta.”

128 – Muhammad bin ´Alî sade:

”Sitt inte med debattörer. Det är de som tvistar om Allâhs budskap.”

129 – Ghudhayf bin al-Hârith sade:

”Det finns inte en innovation som dyker upp utan att motsvarande Sunnah försvinner.”

130 – Ibn Sîrîn sade:

”Så länge en man håller sig till rapporteringarna så är han på rätt väg.”

131 – Ibrâhîm sade om följeslagarna:

”Om jag hade vetat att de inte tvådde en nagel mer skulle jag inte heller gjort det. Det räcker att ett folk skiljer sig från deras handlingar för att bevisa att de nedvärderar dem.”

132 – Shurayh sade:

”Jag följer bara rapporteringarna. Om jag ser att någon har talat innan mig berättar jag det för er.”

133 – Vissa lärda sade:

”Jag föddes innan Mu´tazilahs lära dök upp.”

134 – ash-Sha´bî sade:

”Jag har levt innan Râfidhahs lärde fanns.”

135 – Mudjâhid sade när Qadariyyah kom på tal:

”Jag förnekar en religion som kom till efter min födsel.”