Om du skall hålla tal hos Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Får de lärde besöka Sûfiyyah för att tala om Tawhîd utan att fördöma dem för deras avguderi?

Svar: Nej. Han skall endast besöka dem för att klargöra för dem, kalla dem till Allâhs religion och visa dem deras fel. Att bara gå dit för att titta på eller hålla ett tal utan att varna dem för innovationer och nyheter är värdelöst.