Om du ser en person nedvärdera en följeslagare

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 197-198

Vissa av Salaf sade:

Den som nedvärderar en följeslagare är kättare.”

Så såg de på en person som nedvärderar en av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Vad ska man då säga om den som beskyller Mu´âwiyah och ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) för lögn, bedrägeri och svek1? Ibn-ul-Mubârak fick följande fråga:

Vem är bättre av ´Umar bin ´Abdil-´Azîz och Mu´âwiyah?” Han svarade: ”Dammet i Mu´âwiyahs näsa från hans strid vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sida är bättre än ´Umar bin ´Abdil-´Azîz.”

En efterföljare sade:

Mu´âwiyahs epok var bättre än ´Umar bin ´Abdil-´Azîzs.” Då han fick frågan inom vad, svarade han: ”Inom rättvisa.”

Det vill säga att rättvisan under Mu´âwiyahs styre var bättre än under ´Umar bin ´Abdil-´Azîzs styre – må Allâh benåda dem allesammans.

1Sayyid Qutb sade:

”Mu´âwiyah och hans vän ´Amr besegrade inte ´Alî för att de var kunnigare än honom om vad som finns i själarna och inte heller för att de var mer erfarna än honom om att handla på ett gagnande sätt vid rätt tillfälle. De segrade för att de var fria och tog därmed till sig samtliga vapen medan han var fastbunden vid sina karaktärer när det var dags att välja stridsmedel.

Då Mu´âwiyah och hans vän tog till sig lögn, bedrägeri, svek, hyckleri och mutor, klarade ´Alî inte av att sjunka till denna djupa avgrund. Det är ju inte konstigt att de lyckades och att han misslyckades – detta är sannerligen ett misslyckande som är ädlare än samtliga framgångar.” (Kutub wa Shakhsiyyât, sid. 242)