Om du ser en man älska Ahmad

´Abdur-Razzâq as-San´ânî sade:

Jag har inte sett någon så förstående och from som Ahmad bin Hanbal.”

Detta sade han som hade sett folk som ath-Thawrî, Mâlik och Ibn Djuraydj.

Hafs bin Ghiyâth sade:

Ingen har anlänt till Kûfah som Ahmad.”

Qutaybah sade:

Ibn-ul-Mubârak är den bäste i vår tid. Därefter den här ynglingen (det vill säga Ahmad bin Hanbal). Om du ser en man älska Ahmad skall du veta att han är Sunnî. Om han hade levt samtidigt som ath-Thawrî, al-Awzâ´î och al-Layth skulle han överglänst dem.” Det sades till Qutaybah: ”Kan Ahmad mätas med efterföljarna?” Han svarade: ”Till och med med de största efterföljarna.”

Qutaybah sade:

Om det inte hade varit för ath-Thawrî skulle fromheten dött ut. Om det inte hade varit för Ahmad skulle de innoverat i religionen. Ahmad är världens ledare.”