Om du saknar skam

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 379

1833 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om betydelsen av Ibn Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

”Om du inte skäms får du göra vad du vill.”1

Han svarade:

Den betyder att människan som saknar skam gör allt möjligt, inte att du ska göra allt möjligt.

Jag hörde hur det sades till Ahmad att någon hade sagt att betydelsen är:

“Om du inte skäms ska du göra allt du vill av bön och annan godhet.”

Han svarade:

“När människan förlorar skam förlorar hon även godhet.”

1al-Bukhârî (4/215).