Om du inte röstar på al-Ikhwân al-Muslimûn

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 354

Fråga: Efter att flera ungdomar har fått reda på sanningen, har de avsagt sitt medlemskap i det jemenitiska Islâh-partiet. Vad säger ni om det?

Svar: De ska ha eloge för det. Bluffen har upphört. al-Ikhwân al-Muslimûn säger på sina predikningar:

Den som inte sluter sig till partiet är hycklare.”

De säger också att den som inte sluter sig till partiet är lik den som inte ber. Vi har rått så gott vi har kunnat. Jag råder dem med samma ord som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den troende blir inte stucken två gånger ur samma grop.”1

De ska inte lämna ett parti till förmån för ett socialistiskt, Hikmah-föreningen eller någonting annat. Ha tålamod, studenter! Ni kan inte uppnå kunskap utan tålamod. Läs Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) biografi. Stöddes islam av fastigheter, bilar och annat jordiskt? Eller stöddes islam av ärliga, uppriktiga och tålmodiga män? Jag råder dem att läsa Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) biografi och följeslagarnas biografier. De ska frukta Allâh sett till sina liv. Ditt liv är ditt kapital. Äventyra inte ditt liv.

1al-Bukhârî (6133).