Om du hade fått en krona för varje hälsning…

al-Bukhârî sade:

12 – ´Amr bin Khâlid berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från Yazîd, från Abûl-Khayr, från ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att en man frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Vilken islam är bäst?” Han sade: ”

”Bjud på mat och hälsa på alla du känner och inte känner.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”Bjud på mat…” Detta gäller endast i berömvärda fall som att antingen dyrka Allâh genom att bjuda fattiga eller också bjuda dina rika bröder eller de troende utav kärlek. Det är tvivelsutan en god handling. Människan som gör det är berömvärd.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”… och hälsa på alla du känner och inte känner.” Det vill säga fredshälsningen, Salâm.

Betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”den du vet är muslim och den du inte vet är muslim” eller ”den du känner och den du inte känner”? Du skall hälsa på varenda en du träffar oavsett om du känner honom eller inte. Gör du det vet man att du gör det för att följa Sunnah och ge liv i denna islamiska ritual. Hälsar du endast på den du känner baseras din hälsning endast på kännedom. Det är något många av dagens människor har prövats med. Du kan råka på en okänd person som låter bli att hälsa på dig. Ta tag i honom och fråga honom varför han inte hälsar på dig. Låt honom inte bara gå. Behandlar du honom så kommer han aldrig att glömma det och framöver kommer han – om Allâh vill – att hälsa.

Berätta för honom att varje fredshälsning ger tio belöningar. Fredshälsningen bidrar även med kärlek. Kärleken fullbordar tron och den fullbordade tron leder till paradiset. Tänk dig! Vad hade du gjort om någon hade gett dig en krona varje gång du hälsade på en människa? Du hade nog gått till gallerian för att kunna hälsa på så många som möjligt. Hur skall du då inte hälsa när Allâh har lovat dig belöningar som Han förvarar hos Sig, din tro växer i detta liv och din belöning stiger i nästa dito?