Om du blir sömnig under fredagspredikan

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (526)

27 – Kapitel om att den som blir sömnig på fredagen byter plats

526 – Abû Sa´îd al-Ashadjdj berättade för oss: ´Abdah bin Sulaymân och Abû Khâlid al-Ahmar berättade för oss, från Muhammad bin Ishâq, från Nâfi´, från Ibn ´Umar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Om någon av er blir sömning på fredagen, ska han byta plats.”1

Hadithen är god och autentisk.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (526).