Om du är Allâhs slav!

1568 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ta upp ditt höftskynke, om du är Allâhs slav.”

Rapporterad av Ahmad (2/141): Muhammad bin ´Abdir-Rahmân at-Tafâwî berättade för oss: Ayyûb berättade för oss, från Zayd bin Aslam, från Ibn ´Umar som sade:

”Jag kom in till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) iklädd ett höftskynke som lät. Han sade: ”Vem där?” Jag sade: ”´Abdullâh bin ´Umar.” Då sade han: ”Ta upp ditt höftskynke, om du är Allâhs slav.” Jag tog upp mitt höftskynke till halva smalbenen. Så hade han sitt höftskynke tills han dog.”

Berättarkedjan är autentisk och i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor.

Hadîthen bevisar klart och tydligt att det inte är tillåtet för muslimen att ha sitt höftskynke under anklarna. Han måste ta upp det ovanför dem. Det spelar ingen roll att han inte gör det utav arrogans. Det är en klar avvisning av somliga lärda som släpar på sina rockar så att de nästan sopar golvet med dem. De påstår att de inte gör det utav arrogans. Varför lämnar de inte handlingen för Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order till Ibn ´Umar? Eller har de renare hjärtan än Ibn ´Umar?