Om du ändå lydde mina bud!

Jesaja 48:17

17Så säger Herren, din befriare,

Israels Helige:

Jag är Herren, din Gud,

som ger dig nyttig undervisning

och leder dig den väg du skall gå.

18Om du ändå lydde mina bud!

Då skulle din lycka bli som en flod,

som havets vågor din framgång.

19Din avkomma skulle bli som sanden,

dina ättlingar som sandkornen.

Ditt namn skulle inte utplånas

utan alltid stå inför mig.