Om det inte hade varit för Allâh och därefter de lärde

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=127660

Fråga: Är det föreskrivet eller hädiskt att säga att vi hade varit vilsna om det inte hade varit för Allâh och därefter de lärde?

Svar: Om det inte hade varit för Allâh och därefter Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det finns allt möjligt bland de lärde. Det finns de som är vägledda och bra och det finns de som är vilsna. Det gäller alltså inte alla lärde. Det är dock sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är felfritt.