Om det inte hade varit för Allâh och därefter de lärda

publicerad
18.03.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Referens: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=127660

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Är det föreskrivet eller hedniskt att säga att vi hade varit vilsna om det inte hade varit för Allâh och därefter de lärda?

Svar: Om det inte hade varit för Allâh och därefter Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det finns allt möjligt bland de lärda. Det finns de som är vägledda och bra och det finns de som är vilsna. Det gäller alltså inte alla lärda. Det är dock sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är felfritt.