Om det inte finns något annat transportmedel än blandade bussar

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî
Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=128593

 

Fråga: I Marocko har vi bussar i vilka män och kvinnor sitter blandade på så sätt att man sitter bredvid varandra eller trängs när man skall stiga av bussen. Är det tillåtet att åka i dessa bussar?

Svar: Om muslimen, och i synnerhet studenten, hittar ett annat transportmedel, är det bättre. Människan är för svag för att inte titta på kvinnor. Om det inte finns något annat transportmedel och han är tvungen att åka i det, är ingen skada skedd om det så skulle finnas kvinnor i det. Däremot är han ålagd att sänka blicken, undvika att sitta direkt bredvid en kvinna och råda vid möjlighet.