Om det inte finns en muslimsk begravningsplats

Fråga: I vårt land är begravningsplatserna inte utmed Sharî´ah. Är det tillåtet att begrava den döde däri?

Svar: Hur är de inte utmed Sharî´ah? Är de inte muslimska begravningsplatser? Den döde skall begravas på en muslimsk begravningsplats oavsett plats; både i de otrognas land och i muslimernas land. Om muslimerna har en begravningsplats begravs han däri. Och om de inte har det så får han inte begravas med de otrogna. I så fall får han transporteras.