Om det hade varit tillåtet att tolka Allâhs egenskaper

al-Qâdhî Abû Ya´lâ sade i ”Ibtâl-ut-Ta’wîl”:

Dessa rapporteringar får inte avfärdas eller tolkas. Det är obligatoriskt att anamma dem ordagrant och betro att de är Allâhs egenskaper som inte liknar skapelsens egenskaper. Vi anser inte att de liknar skapelsens egenskaper, men vi tror såsom Imâm Ahmad och alla andra imamer trodde.”

Därefter citerade han az-Zuhrî, Makhûl, Mâlik, ath-Thawrî, al-Awzâ´î, al-Layth, Hammâd bin Zayd, Hammâd bin Salamah, al-Fudhayl bin ´Iyâdh, Wakî´, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Aswad bin Sâlim, Ishâq bin Râhûyah, Abû ´Ubayd, Muhammad bin Djarîr och andra i sakfrågan. Sedan sade han:

Vad som bevisar tolkningarnas falskhet är att följeslagarna och efterföljarna godtog dem ordagrant utan att tolka dem eller avvika från deras bokstavliga skildring. Om det hade varit tillåtet att tolka dem hade de själva gjort det för att avvärja liknelse och tvivel.”