Om det döda fostret försvårar utgången ur modern

Fråga: Är det tillåtet att amputera det döda fostrets huvud eller skuldror om det försvårar utgången ur modern vars liv står på spel?

Svar: Detta är självfallet ett nödfall. Det beror på läkaren. Om läkaren är skicklig och religiös och anser att man skall göra det, anses det vara tillåtet och inte annars.

Jag har personlig erfarenhet av detta. Mitt första barn med min första fru föddes i bitar.