Om det är grovt att förtala en lekman…

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh-ul-Fatwâ Hamawiyyah (1)

Fråga: Vad råder ni dem som förtalar de lärde och tar upp deras fel framför andra människor?

Svar: Jag råder dem att ångra sig inför Allâh. Om de hade förtalat en lekman hade handlingen varit en stor synd. Vad ska man då säga om de förtalar de lärde? Det är än allvarligare. De måste ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och i stället se efter sig själva och begrunda sina egna brister. Om de verkligen eftersträvar sanningen får de respektera de lärde. Respektera de lärde sett till deras kunskap och förträfflighet. De måste alltså ångra sig inför Allâh och respektera de lärde och de förträffliga.