Om den otrogne blir muslim under Ramadhân

Publicerad: 2010-08-09
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (4/414-415)

 

al-Khiraqî sade:

”Om den otrogne blir muslim under Ramadhân, fastar han resten av månaden.”

Vad gäller fastan av resten av månaden, så finns det ingen meningsskiljaktighet om det.

Vad gäller månadens dagar som har gått innan han blev muslim, är de inte obligatoriska att kompenseras. Denna åsikt har ash-Sha´bî, Qatâdah, Mâlik, al-Awzâ´î, ash-Shâfi´î, Abû Thawr och Hanafiyyah.

´Atâ’ sade att han måste ta igen dem.

Från al-Hasan [al-Basrî] rapporteras båda åsikterna.

Vad gäller oss – Hanâbilah – så anser vi inte det vara obligatoriskt att ta igenom dem då de gick ut när han var otrogen. På samma sätt är det inte heller obligatoriskt att ta igen förra Ramadhân.