Om de verkligen hade kallat för Allâhs sak…

Fråga: Vilka principer har Salafiyyahs kall? Vilka samband har den med Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb? Hör dagens grupper som Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn till frukterna av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall?

Svar: Kallet är det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och dem som rättar sig efter honom bland dem som korrigerar andras tillstånd kallade till. Det innebär att kalla till Tawhîd, att endast dyrka Allâh (´azza wa djall) och ångra sig för synder. Detta är det sanna kallet.

Alla andra kall som inte bryr sig om Tawhîd och trosläran är felaktiga. Dessa kall har sina intressen och agendor. Om de verkligen hade kallat för Allâhs sak, skulle de börjat med trosläran precis som sändebuden (´alayhimus-salâm). Det första de kallade sina samfund till var trosläran och korrigering av trosläran. Detta är den sanna och sunda metodiken. Den som avviker från den kallar inte till Allâhs religion. Han kallar endast till sina egna intressen.