Om de kunde döda ´Alî…

Fråga: Det har spridits flygblad bland ungdomarna som gör anspråk på att det är tillåtet att döda poliser och framför allt säkerhetspoliser. Det rör sig om utslag från en student som säger att poliserna är avfällingar. Vi skulle gärna vilja att ni klargör den religiösa domen om det samt följderna av den farliga handlingen.

Svar: Det är Khawâridjs metodik. De dödade ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh), den bäste följeslagaren efter Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân. Hur skall de inte döda poliserna om de dödade Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh)? Det hör alltså till Khawâridjs metodik. Den som har gett dem utslaget om det är som dem och en av dem.